Business English


 
 http://lite.sk/files/BE%20top.jpg
 http://lite.sk/files/BE.jpg

                                BUSINESS ENGLISH

 

Neviete, ako si v angličtine  dohodnúť obchodnú schôdzku, jednať,

alebo ako správne odpovedať na prijímacom pohovore?

 

 

PREČO BUSINESS ENGLISH?

 

Z roka na rok náš kurz BE absolvuje čoraz viac klientov. Robia to z jednoduchého dôvodu - aby si zvýšili svoju hodnotu alebo šance uspieť na pracovnom trhu. Na našom konverzačnom kurze Business English sa naučíte komunikovať na obchodné témy ihneď na hodine!

 

                                                                                                    


 

 

Business English - PRE VAŠU PRÁCU

 

Každé odvetvie biznisu má svoj špecifický slovník ako je právo, financie, politika, inžinierstvo a pod. Veľa ľudí použiva slovníky na prekladanie základných  termínov z všeobecnej obchodnej angličtiny, čo je príliš zdĺhave a neefektívne. Preto je veľmi dôležité, aby ste si osvojili základy všeobecnej obchodnej angličtiny, na ktorých môžete potom svoju špecializovanú angličtinu ďalej rozvíjať.

 

Angličtina sa stala univerzálným celosvetovým jazykom pre obchod. Mnoho spoločností túto univerzálnost dokázala využiť a podporujú aj svojich zamestnancov vo zvyšovaní ich komunikačných zručnosti v obchodnej angličtine absolvovaním takýchto kurzov.

 

Stojí to za to, opýtať sa svojho zamestnávateľa či by bol ochotný zaplatiť Vám tento kurz, zatiaľ čo vy mu dokážete, že abslolvavaním tohto kurzu bude mať firma z vašich schopností komunikovať v obchodnej angličtine ďalšie benefity.

 

PRÁCA V ZAHRANIČÍ

 

Ďalším dobrým dôvodom je pracovný pobyt v anglicky hovoriacich krajinách akými sú Veľká Británia, USA, Canada, Austrália a pod. Pri pozíciách s administratívnych charakterom, pozíciách predajcov, nákupcov, projektových manažérov a pod. sa bez ovládania aspoň základov Business English nezaobídete. 

 

 BUSINESS ENGLISH COURSE

 

Konverzačným  kurzom Business English klientom poskytnujeme odrazový mostík do sveta angličtiny, v ktorom je hlavnou doménou obchod vo všetkých jeho možných podobách. Kurz Business English je ideálny pre záujemcov,  ktorí sa pohybujú vo svete zahraničného obchodu, pracovných ciest či zahraničných návštev. 

 

Aj vy práve plánujete niektorú z týchto vecí a cítite potrebu zdokonaliť sa v tejto oblasti?

Kurz sme pre vás pripravili tak, aby ste postupne a jednoducho dokázali v týchto situáciách hovoriť obchodnou angličtinou.

 

V kurze Business English sa naučíte slovnú zásobu používanú v podnikaní a plnení rôznych pracovných úloh. Patrí k nim napríklad: 

- práca  a voľný čas

- profesie a manažérske zručnosti

- organizácia - jej členenie a vnútorné fungovanie

- živnostnícke povolania

- obchodné  cesty

- nákup / predaj

- partnerstvá

- ako zvolať a viesť firemnú schôdzu a mnohé iné

 

ZVLÁDNE TO KAŽDÝ 

 

Snažíme sa predovšetkým o to, aby ste hneď na hodine boli schopní na všetky témy konverzovať.

 

Kurz Business English je vhodný pre mierne a stredne pokročilých študentov. 

 

Business English prebieha v troch častiach: Business English 1,2,3.

 

Veľkosť skupiny:  maximálne 6 študentov v každej triede

 

Rozsah kurzu: 3 x 20 hodín