Kto sme - jazyková škola

 

Konverzačná angličtina je škola, ktorá sa špecializuje výlučne na vyučovanie anglického jazyka. Na Slovensku pôsobíme od roku 1998.

 

 

Hlavným cieľom školy Konverzačná angličtina je naučiť študentov predovšetkým plynule hovoriť po anglicky a používať angličtinu v bežnom živote.

 


Kurzy anglického jazyka zamerané na všeobecnú angličtinu sú rozdelené do viacerých úrovní od úplných začiatočníkov až po pokročilých študentov.

Kurzy obchodnej angličtiny sú určené pre mierne pokročilých a pokročilých študentov.


 

NAŠI UČITELIA

Naša jazyková škola pracuje napodľa presne definovaných štandardov. To znamená, že všetci učitelia v sú profesionálne vyškolení, pracujú s jednotnými materiálmi s rovnakými výsledkami.

Snažíme sa nemeniť učiteľov v priebehu jednotlivých kurzov. Naším zámerom je, aby jeden učiteľ viedol svojich študentov vo viacerých kurzoch.

 

NAŠI ŠTUDENTI

 

Našimi študentmi sú predovšetkým tí, ktorí chcú hovoriť po anglicky v krátkom čase, používať angličtinu v bežnom živote a mať angličtinu ako nástroj, ktorý im rozšíri ich priestor, v ktorom sa môžu s istotou pohybovať.

Vyhľadávajú nás ľudia, ktorí potrebujú angličtinu pre svoje zamestnanie, pre zvýšenie svojej kvalifikácie od bežných zamestnancov až po vrcholových manažérov, ľudia, ktorí cestujú alebo chcú cestovať, študenti, ktorí chcú zlepšiť svoje znalosti angličtiny alebo začínajú s novým cudzím jazykom.