Kurzy angličtiny pre FIRMY

Firemné kurzy
Organizujeme interné kurzy angličtiny pre firmy a organizácie. Kurzy prebiehajú intenzívne v týždňových blokoch alebo v intenzite min. 2 x 2 vyučovacie hodiny za týždeň. Vyučovanie prebieha podľa štandardov našej vyučovacej metódy.
Dĺžka firemného programu sa odvíja od intenzity štúdia, pokročilosti študentov a individuálnych požiadaviek spoločnosti.
Štúdium je zamerané hlavne na praktické využitie angličtiny v živote, teda na komunikáciu (hovorenie a počúvanie).
Pri štúdiu používame vlastné materiály.
Pre získanie vlastnej skúsenosti s našou technológiou usporadúvame pre spoločnosti bezplatnú ukážkovú hodinu priamo v sídle spoločnosti.