Kurzy angličtiny pre mierne pokročilých

start

PROGRAM PRE MIERNE POKROČILÝCH

PLYNULÁ ANGLIČTINA – ZMENÍ VÁŠ ŽIVOT

 

 

HOVORTE V DETAILOCH

 

Ak ste boli doteraz zvyknutý, že nik od vás nevyžadoval tvorbu rozvitých viet so zapojením všetkého čo ste doteraz naučili, tak teraz sa to zmení.

 

V účastnom rýchlom svete je kľúčom k úspechu schopnosť použiť svoje vedomosti v reálnom živote. Inak to nie je ani v schopnosti hovoriť po anglicky.

Čím skôr dokážete komunikovať so svetom, tým skôr uspejete. Toto je kľúčové.

Rozšírte svoje základy na skutočnú a plynulú komunikáciu v angličtine.  Môžete to dosiahnuť za 10-14 týždňov! Nečakajte 5 rokov , kým zo seba dostanete 5-minútový monológ. Vďaka našej metóde to môžete dosiahnuť oveľa skôr.

Program pre mierne pokročilých zahŕňa úrovne Pre-Intermediate 1 a Pre-Intermediate 2. Po tomto programe budete schopný použiť 1000 – 1200 nových slov, hovoriť, počúvať, čítať a písať na prekvapujúcej úrovni.

 

Úroveň Pre-Intermediate 1 - začnite hovoriť v detailoch
 

Úroveň Pre-Intermediate 1 je pre študentov, ktorí dokážu komunikovať v jednoduchých a priebehových časoch. V tejto úrovni sa naučíte používať ďalších cca 600 nových slov v oblastí cestovania, zdravia, práce, dovolenkovania  a pod. za 5-7 ťýždňov!

Konverzačná angličtina používa v úrovni Pre-Intermediate 1 jednoduchý postup. Je to presný postup na samostatné tvorenie takých rozvitých viet, ktoré vyžaduje samotný život.

 

Do úrovne Pre-Intermediate 1 budete zaradený, ak na vstupnom registračnom interview splníte požiadavky na vstup do tejto úrovne. 


Benefity úrovne Pre-Intermediate 1

 

Vyučovanie gramatiky jednoduchou formou

 

Hovoríte po anglicky 80% vyučovacieho času!

 

Tvorenie rozvitých viet a prirodzená komunikácia v detailoch

 

Rovnaká úroveň angličtiny všetkých študentov v úrovni

 

Optimálny rozsah kurzu pre pracujúceho človeka – 60 hodín

 

Intenzita vyučovania je min. 8 vyuč hodín za týždeň

 

Veľkosť skupiny je  4 - 8 účastníkov

 

Slovná zásoba sa vyučuje prirodzenou formou bez memorovania.

 

Tréning pod vedením profesionálne školených lektorov

                                  

 

Príďte si vyskúšať jedinečnú vyučovaciu technológiu na

Free English Lesson a zaregistrujte sa do kurzu pre večných začiatočníkov.

 

Kontaktujte svojho registrátora, ktorý Vám poskytne potrebné informácie o ďalšom postupe tu

 

start

 


 

Pre-Intermediate 2 - hovorte plynule po anglicky

Najväčšou skupinou študentov, ktorí vyhľadávajú konverzačné kurzy našej školy sú študenti, ktorí doteraz prešli širokú časť anglickej gramatiky, majú slovnú zásobu no stále nie sú schopní plynulo hovoriť po anglicky. Preto sa v programe pre mierne pokročilých zameriavame práve na tento problém.

Pomocou série niekoľkých cvičení ako napr. cvičenie na detailný rozvoj jazyka budete postupne túto schopnosť zvyšovať až na požadovanú úroveň. V tejto úrovni si navyše rozšírite slovnú zásobu o približne 700 nových slov a slovných spojení. Úroveň Basic 4 trvá 5 – 7 týždňov.Benefity úrovne Pre-Intermediate 2


Vyučovanie gramatiky jednoduchou formou


Hovoríte po anglicky 80% vyučovacieho času!


Tvorenie rozvitých viet a prirodzená komunikácia v detailoch


Rovnaká úroveň angličtiny všetkých študentov v úrovni


Optimálny rozsah kurzu pre pracujúceho človeka – 60 hodín


Intenzita vyučovania je min. 8 vyuč hodín za týždeň


Veľkosť skupiny je 4 - 8 účastníkov


Slovná zásoba sa vyučuje prirodzenou formou bez memorovania.


Tréning pod vedením profesionálne školených lektorov

 

Do úrovne Pre-Intermediate 2 budete zaradený, ak na vstupnom registračnom interview splníte požiadavky na vstup do tejto úrovne. Príďte si vyskúšať jedinečnú vyučovaciu technológiu na

Free English Lesson a zaregistrujte sa do úrovne Pre-Intermediate 2.

 

Kontaktujte svojho registrátora, ktorý Vám poskytne potrebné informácie o ďalšom postupe tu

 

start