Kurzy angličtiny pre začiatočníkov


http://www.lite.sk/files/english-learning-for-beginners2.jpg

 

PROGRAM PRE ZAČIATOČNÍKOV A VEČNÝCH ZAČIATOČNÍKOV

 

 

HOVORTE HNEĎ OD ZAČIATKU

 

 

ANGLIČTINA AKO DRUHÝ JAZYK

 Vďaka jedinečnej technológii sa začnete učiť angličtinu ako svoj druhý jazyk, nie ako školský predmet. Budete môcť hovoriť po anglicky a vyjadriť svoje myšlienky s ľahkosťou a bez obáv.

 V programe pre začiatočníkov máme pre Vás pripravený intenzívny program s úrovňami Beginners 1 a Beginners 2.

 

Tento program Vás posunie z absolútneho začiatočníka k mierne pokročilej úrovni za 10 - 14 týždňov! V priebehu týchto úrovní získavate metódu, ktorá Vám umožní natrvalo aplikovať veľký objem slov a vetných vzorov. Naučíte sa používať angličtinu ako svoj druhý jazyk, hovoriť a komunikovať ňou. Počas tohto programu si osvojíte 1000 - 1200 nových slov z rôznych oblastí života.

 


 

Úroveň Beginners 1 - začnite hovoriť po anglicky hneď od začiatku

 

Nemusíte študovať niekoľko rokov na to, aby ste začali hovoriť. Pre úplných začiatočníkov je určená úroveň Beginners 1. Táto úroveň je pre študentov, ktorí sa angličtinu ešte nikdy neučili, poznajú len málo slov, alebo viet. Naučíte sa časti ľudského tela, pozdravy, profesie, používať anglické vyjadrenie času (hodín), jednoduchú komunikáciu o rodine, bývaní v byte alebo dome, o obľúbenom jedle, spôsobe obliekania, hovoriť o činnostiach počas dňa a všetky potrebné vetné vzory. Zistíte, že učiť sa hovoriť po anglicky môžete v akomkoľvek veku.

 

Benefity úrovne Beginners 1

 

Vyučovanie gramatiky prirodzenou formou

Hovoríte po anglicky 80% vyučovacieho času!

Rovnaká úroveň angličtiny všetkých študentov v úrovni

 

Optimálny rozsah kurzu pre pracujúceho človeka – 60 hodín

 

Intenzita vyučovania je min. 8 vyuč hodín za týždeň

 

Veľkosť skupiny je 4 - 8 účastníkov

Slovná zásoba sa vyučuje prirodzenou formou bez memorovania

 

Tréning pod vedením profesionálne školených lektorov

 

Príďte si vyskúšať jedinečnú vyučovaciu technológiu na Free English Lesson a zaregistrujte sa do úrovne pre začiatočníkov.

 

Kontaktujte svojho registrátora, ktorý Vám poskytne potrebné informácie o ďalšom postupe tu.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Úroveň Beginners 2 - začnite používať to, čo ste sa už raz učili

 

 

Veľké množstvo ľudí sa angličtinu začalo učiť aj niekoľkokrát a zakaždým skončia s rovnakým výsledkom: „Som Večný začiatočník. Mám pocit, že musím začať odznova!“ Problémom pri „Večnom začiatočníkovi“ je ten , že sa učí slová a gramatiku, ale veľmi slabým, alebo žiadnym precvičovaním sa pre neho tieto veci stávajú nepoužiteľné.

 S metódou vetných vzorov už nemusíte neustále začínať od nuly. V úrovni Beginners 2 si môžete natrvalo zrehabilitovať to, čo ste sa už raz učili. Navyše si rozšírite svoju slovnú zásobu o približne 600 nových slov, slovných spojení a ďalšie vetné vzorce na tvorenie rozvitých viet. Budete konverzovať na široký okruh tém ako napr. počasie, záľuby a športy, dom a jeho okolie, umenie, nakupovanie a stravovanie, letná dovolenka a pod.

 

Do úrovne Begninners 2 budete zaradený, ak na vstupnom registračnom interview splníte požiadavky na vstup do tejto úrovne.

 

Benefity úrovne Beginners 2

Vyučovanie gramatiky prirodzenou formou

 

Hovoríte po anglicky 80% vyučovacieho času!

 

Trvalé objasnenie nepochopených základov angličtiny

 

Rovnaká úroveň angličtiny všetkých študentov v úrovni

 

Optimálny rozsah kurzu pre pracujúceho človeka – 60 hodín

 

Intenzita vyučovania je min. 8 vyuč hodín za týždeň

 

Veľkosť skupiny je 4 - 8 účastníkov

 

Slovná zásoba sa vyučuje prirodzenou formou.

 

Tréning pod vedením profesionálne školených lektorov

 

Príďte si vyskúšať jedinečnú vyučovaciu technológiu na Free English Lesson a zaregistrujte sa do úrovne pre večných začiatočníkov.

 

Kontaktujte svojho registrátora, ktorý Vám poskytne potrebné informácie o ďalšom postupe tu.