Naša metóda

 

 

Ste pripravený začať hovoriť?

 

Od prvej hodiny budete rozprávať stále viac.

Angličtina sa stane vaším druhým jazykom.

 

 

 

http://lite.sk/files/Techologia%20vyucby%20lite.png

 

 

 

 

Jedinečná metóda       
http://lite.sk/files/work.gif

 

Naša metóda je zostavená pre vyučovanie angličtiny ako druhého jazyka. Je určená pre tých, ktorí nemajú s angličtinou žiadne skúsenosti a chcú sa posunúť z úplných začiatočníkov do pokročilej úrovne za podstatne kratší čas ako pri iných postupoch.

 

Naša metóda je ideálna aj pre tých, ktorí sa začali učiť angličtinu ako cudzí jazyk alebo školský predmet, študovali ju niekoľko rokov a aj napriek tomu nedosiahli vytúžený cieľ a nie sú schopní hovoriť po anglicky. 

 

Metóda vyučovania je veľmi jednoduchá, zameraná na konverzáciu a bola zostavená a uvedená do praxe na základe výskumu a pozorovania princípov konverzácie v rodnom jazyku.

 

Touto metódou je štúdium druhého jazyka neporovnateľne jednoduchšie. Pri iných postupoch tieto princípy nie sú súčasťou vyučovacích plánov, nedodržiavajú sa a tým sa štúdium komplikuje a častokrát študent zanechá štúdium úplne.

 


Jednoduché nástroje

pri vyučovaní angličtiny v našej škole

 

  • tréning slovnej zásoby, ktorý ako prvý nevyžaduje memorovanie slovnej zásoby, ale učí slová prirodzenou formou priamo na hodine a nevyžaduje učenie sa novej slovnej zásoby doma,  
  • vyučovanie gramatiky prostredníctvom prirodzenej tvorby viet namiesto gramatických poučiek a definícií, ktoré sú v bežnom živote nepoužiteľné (ako sa už častokrát ukázalo),  
  • komunikáciu medzi študentmi a s lektorom v rozsahu 80% vyučovacieho času,
  • cvičenia zamerané na zvládnutie schopnosti komunikovať pred skupinou, ktoré sú v praxi použiteľné najmä pri samostatnom a suverénnom orientovaní sa v anglicky hovoriacom prostredí, rovnako tak pri obchodných stretnutiach, návštevách zahraničných osôb hovoriacich po anglicky atď.,
  • pochopenie krátkych slov a predložiek ako neoddeliteľnú a dôležitú súčasť anglického jazyka,
  • cvičenia zamerané na schopnosť tvoriť a rozvíjať detailnú komunikáciu.

 

 Pri vyučovaní kladieme hlavný dôraz na schopnosť praktického použitia naučenej slovnej zásoby a tvorby viet. 

 

Po ich osvojení ste schopní hovoriť po anglicky, čítať po anglicky, písať po anglicky a rozumieť angličtine.

 

Z tohto dôvodu až 80 % času vyučovacej hodiny je venovaných študentom a precvičovaniu ich angličtiny.

 

 

PREČO JE VAŠA ANGLIČTINA STÁLE SLABÁ?

 

Stáva sa Vám, že začínate alebo končíte niekoľkokrát na tej istej lekcii?

Vaše štúdium  nemôže pokračovať pretože je blokované z dôvodu:

 

1. Hlavne teoretického poňatia výučby cudzieho jazyka sústredeného na gramatické cvičenia.

2. Nedostatku hovorenia a praktizovania preberaných tém.

3. Pri testoch je kladený dôraz na gramatiku, slovnú zásobu a čítaný prejav.

 

Pre získanie vlastnej skúsenosti s našou metódou je určená Free English Lesson.