Prieskum


Ako dopadol prieskum?

Vzhľadom na nadpriemernú úspešnosť a pokračovanie do kurzov anglického jazyka v škole konverzačnej angličtiny, sme sa rozhodli spraviť prieskum medzi našimi študentami. Kedže väčšina z nich u nás neštuduje po prvý krát, odpovede na nasledujúce otázky podávajú realistickejšie vnímanie vyučovania v našej škole. 

1. Čo sa Vám najviac páčilo na vyučovaní našou formou?
Na najvyššej pozícií spomedzi 8 rôznych odpovedí sa s 30 % umiestnila komunikácia. Naša jazyková škola pokladá práve komunikáciu za kľúčový faktor pri vzdelávaní sa v anglickom jazyku. Študenti sú nútení stále komunikovať, robia rozhovory medzi sebou, hrajú sa rôzne slovné hry, aby výučba bola efektívnejšou a slovíčka trvalejšie zapamätateľné.
Tesne pod komunikáciou sa 29 % našich študentov páčila metoda, teda spôsob, akým sa snažíme všetkým klientom dodáť kvalitný produkt - vedieť hovoriť po anglicky. 
Každý lektor sa snaží vytvoriť čo najpohodlnejšiu a najefektívnejšiu atmosféru na hodine. Práve toto je jedným z ďalších dôvodov, prečo si študenti vyberajú tak často našu jazykovú školu. Kolektív zohráva významnú úlohu nie len v práci ale i v mimopracovných aktivitách. 
Spomedzi posledných dôvodov, ktoré našich študentov oslovili na našich hodinách boli napr. výučba bez kníh, prístup vyučujúceho a malý počet študentov v triede, čo umožňuje individuálnejší prístup k ostatným. 

2. Ako na Vás pôsobil lektor?
31 % pýtaných označila našich lektorov za ochotných, milých a znalých svojho oboru. Každý jeden z nich si musí pred začatím výučby prejsť špeciálnym výcvikovým kurzom, v ktorom získa oprávnenie učiť našou metodou. Super, veselý, ústretový a sexy - takto by sa dali v skratke zhrnú ostatné povahové vlastnosti vyučujúcich, ktoré si všimli ostatní študenti. 

3. Prečo ste sa rozhodli pokračovať, resp. nepokračovať v kurze?
Najväčší počet študentov, čiže 46 %, z tých ktorí sa rozhodli pokračovať  v kurze uviedlo ako hlavný dôvod to, že sa im spôsob vyučovania páči a chcú vedieť "konečne" dobre hovoriť v tomto jazyku. 30% zasa uviedlo praktickosť konverzácie, ktoré je na našich hodinách vyzdvihovaná a preto je jej venovaná taká veľká pozornosť. Ako posledný dôvod uviedli to, že im bol kurz, vyučovanie a ľudia prínosom. 
Nepokračujúci študenti najviac odradil v pokračovaní nedostatok voľného času a pracovné povinnosti. Najmenší počet opýtaných uviedol vyššiu cenu kurzov alebo sa nevyjadrili k otázke.
/* */