Teenage English

 

 

 http://www.lite.sk/files/young-students%5B1%5D.jpg
    TEENAGE ENGLISH
  

 TEENAGE ENGLISH je určená pre mladých ľudí vo veku 15-19 rokov,

ktorí sa chcú naučiť plynule rozprávať po anglicky.

 

 

PREČO TEENAGE ENGLISH?

 

Ako študent strednej školy máš časokrát niekoľkoročné skúsenosti so školskou angličtinou,

máš iné tempo učenia ako dospelí študenti a aj iné časové možnosti popri ďalších školských

povinnostiach a mimoškolských aktivitách.

 

Na našom konverzačnom kurze Teenage English sa naučíš komunikovať na bežné témy zo života

ihneď na hodine!

 

 

 TEENAGE ENGLISH COURSE

 

Konverzačné kurzy angličtiny "Teenage English" sú rozdelené na úroveň začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých študentov podľa toho, s akými znalosťami k nám prídeš.

 

Je dôležité začať tam, kde sa v angličtine cítiš dobre. Našim cieľom je, aby si napredoval/la a zdokonaľoval/la svoju angličtinu tak, aby si ju mohol/mohla používať, keď sa stretneš s priateľmi z rôznych krajín či už v škole, na internete alebo aj v zahraničí počas letných prázdnin.

 

Ak máš v škole problém s angličtinou, bude to pravdepodobne preto, že si niečo dôležité nepochopil/la. Pomôžeme ti to prekonať a zistiť, že angličtina je v skutočnosti zábavný a krásny jazyk.

 

Kladieme veľký dôraz na rozširovanie slovnej zásoby a správne používanie gramatiky v konverzačnej forme. Netrápime ťa žiadnymi priebežnými testami.

 

Chceme sa s tebou jednoducho porozprávať po anglicky na rozličné témy!

 

 

ZVLÁDNE TO KAŽDÝ 

 

Kurz Teenage English je vhodný pre študentov od 15 do 19 rokov - od začiatočníkov až po pokročilých.

 

Veľkosť skupiny:  maximálne 6 študentov v každej triede

 

Rozsah kurzu: 120 vyučovích hodín počas jedného školského roka

 

Cenu a najbližší termín kurzu zistíte kliknutím na ikonu "Teenage English":